ITO ANG BANAT NA SAGOT Ni PANGULONG DUTERTE SA UTOS Ni TATANG ELLY PAMATONG NA IPAAARESTO NG MILITAR