ITO ANG KAILANGAN MONG GAWIN PARA MAKUHA ANG 5K-8K FILL-UP THIS FORM !