KUMAMBYO! MYSTICA HUMINGI NG SORRY AT NAGPASALAMAT KAY FRANCIS LEO MARCOS !

KUMAMBYO NA AGAD ! MYSTICA GUSTO PUMUNTA SA KINALALAGYAN Ni FRANCIS LEO MARCOS HUMINGI NG SORRY AT NAGPASALAMAT SA NABIGAY NA TULONG !