MAGANDANG BALITA MULA KAY HOUSE SPEAKER CAYETANO BILLION2x IPAMIMIGAY NG GOBYERNO SA PILIPINO !