NABULABOG MGA GUT0M NA RALLY¡STA SA QUEZON CITY PINAGDADAKIP NG MGA PUL¡S !