NAKAINOM NA KAGAWAD HINULI LUMABAG SA BATAS NAKIPAGTALO SA MGA TANOD !