PANGULONG DUTERTE NAGSALITA NA SA KINAHINATNAN NG BANSA PATUNGKOL SA NAPAKA-DILIKADONG SAKIT !