SAWAKAS APROBADO NA ! ITO ANG PATUNAY NAMAY NAPAGALING NA ANG FABUNAN ANTI INJECTION (FAI) LTO !

  SAWAKAS APROBADO NA ! ITO ANG PATUNAY NAMAY NAPAGALING NA ANG FABUNAN ANTI INJECTION (FAI) !   CONGRATULATIONS TO ALL!
FAI-LTO APPROVED !